Analiza

warning: Creating default object from empty value in /home/msecurit/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Analiza

MIKE SECURITY PRIVEŞTE CU ÎNCREDERE NOUL AN, 2017

După ce a fost controlat fiecare post de pază şi fiecare agent de securitate al firmei, documente şi bilanţuri contabile, pe 29 noiembrie 2016, IGPR, autoritatea de reglementare a securităţii priate din România, a relicenţiat compania reşiţeană MIKE SECURITY GROUP să desfăşoare activităţi în domeniu pînă în 28.11.2019.

Conform Licenţei de funcţionare Nr. 1692/P din 29.11.2016, IGPR constată că sînt îndeplinite condiţiile de aprobare a dreptului ca MIKE SECURITY GROUP să efectueze: servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi consultanţă; servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi consultanţă; servicii de protecţie personală specializată şi consultanţă, pe toată durata licenţierii.

MIKE
Tag-uri: Analiza, MIKE SECURITY GROUP

PROIECTUL POLITIC CREŞTIN AL MILENIULUI 3

De: 
Mario BALINT

De o mie de ani, unitatea spirituală a Europei a fost sfărîmată. Cea mai mare parte a Răsăritului, precum şi Peninsula Balcanică, au păstrat credinţa ortodoxă, cu excepţia regiunilor sau mediilor sociale în care influenţa curentelor de gîndire de origine occidentală a fost preponderentă. Dimpotrivă, partea occidentală a continentului, în cea mai mare parte romano-catolică din secolul al XI-lea pînă în secolul al XVI-lea, a cunoscut noi sfăşieri spirituale în secolele al XVI-lea si al XVII-lea datorită Reformei protestante, iar începand cu secolul al XVIII-lea, ca urmare a Filosofiei Luminilor, Revoluţiei franceze şi curentelor de idei născute din ele, o parte din ce în ce mai mare a societăţii europene s-a îndepărtat de la tradiţia creştină. În decursul ultimului mileniu "polul ortodoxiei" s-a mutat doar de două ori. Prima oară a migrat de la Constantinopol spre Atena, odata cu puternica influenţă mondială a călugărilor eleni. A doua deplasare s-a produs în prima jumătate a secolului al-VI-lea, cînd "polul" s-a mutat în Rusia.
Tag-uri: Analiza, BISERICA CATOLICA, BISERICA ORTODOXĂ, CRESTINISM, UNITATE

CARAŞ-SEVERINUL - probleme mari de mediu

De: 
MERKAVA

Se împlinesc doi ani de cînd Comisia Europeană a lansat procedura de infringement la adresa României pentru nerespectarea normelor de protecţie a mediului în zona mai multor depozite de reziduuri şi deşeuri, inclusiv a celor situate pe malul Dunării, la Moldova Nouă, în imediata vecinătate a Serbiei. „Avizul motivat” al Executivului comunitar obligă autorităţile de la Bucureşti să transmită către Bruxelles, în termen de două luni, o propunere privind stoparea poluării generate de cele două iazuri de decantare aparţinînd exploatării de cupru şi zinc Moldomin, de pe urma cărora au de suferit circa 20.000 de locuitori de pe malurile românesc şi sîrbesc al Dunării. Exploatarea de la Moldova Nouă a fost folosită de către statul român vreme de patru decenii, pînă în 2006.

reporter
Tag-uri: Analiza, CARAŞ-SEVERIN, DEZASTRU, MEDIU

DUALISMUL MESIANIC AL ORDINELOR MILITARO-RELIGIOASE

De: 
Mario BALINT

Istoria ordinelor militaro-religioase merită, după părerea mea, încă o explicaţie, între sumedenia de explicaţii şi teorii vehiculate în ultimii 200 de ani, cu prisosinţă. Nu este un studiu istoric detaliat. Nu aceasta este intenţia autorului, ci, mai degrabă, oferirea unor indicii spre aprofundarea sistematică şi sistemică a problemei. Evident, nemulţumirea legată de explicaţiile oferite în cele cîteva lucrări studiate m-au determinat să încerc să pun cap la cap cîteva evidenţe, din punctul meu de vedere. Departe de a vedea în ordinele militaro-religioase moştenitorii unei înţelepciuni oculte - abordare preferată de o pseudo-literatură ocultă - cred că naşterea şi istoria acestora sînt indisolubil legate de perioada istorică în care au evoluat, de mediul politico-religios al cruciadelor, cînd avînd în vedere necesitatea de a avea o armată permanentă , ordinele militare au fost create, fiind adoptate ca al patrulea jurămant monastic.

 

PRODUCTION
Tag-uri: Analiza

SECURITATEA IC ŞI PMC

De: 
Mario BALINT
Data: 
21 Oct 2014

Argument

În secolul nostru, SECURITATEA devine axul central pe care se fundamentează dezvoltarea economică şi, în consecinţă, bunăstarea socială. Astăzi, securitatea este un PRODUS DE CONSUM, cu o piaţă proprie şi standarde de calitate specifice. Sfîrşitul Războiului Rece a modificat, fără îndoială, balanţa de putere mondială.


Tag-uri: Analiza, CONSULTANT DE SECURITATE, INFRASTRUCTURA CRITICA, Mario Balint, SECURITATE PRIVATĂ

DUALISMUL MESIANIC AL ORDINELOR MILITARO-RELIGIOASE

De: 
Mario BALINT
Data: 
11 Jun 2013
Istoria ordinelor militaro-religioase merită, după părerea mea, încă o explicaţie, între sumedenia de explicaţii şi teorii vehiculate în ultimii 200 de ani, cu prisosinţă. Nu este un studiu istoric detaliat. Nu aceasta este intenţia autorului, ci, mai degrabă, oferirea unor indicii spre aprofundarea sistematică şi sistemică a problemei. Evident, nemulţumirea legată de explicaţiile oferite în cele cîteva lucrări studiate m-au determinat să încerc să pun cap la cap cîteva evidenţe, din punctul meu de vedere. Departe de a vedea în ordinele militaro-religioase moştenitorii unei înţelepciuni oculte - abordare preferată de o pseudo-literatură ocultă - cred că naşterea şi istoria acestora sînt indisolubil legate de perioada istorică în care au evoluat, de mediul politico-religios al cruciadelor, cînd avînd în vedere necesitatea de a avea o armată permanentă , ordinele militare au fost create, fiind adoptate ca al patrulea jurămant monastic.

Tag-uri: Analiza, ORDINE MILITARO-RELIGIOASE

TRIUNGHIUL CU GEOMETRIE VARIABILĂ AL INSECURITĂŢII NAŢIONALE

De: 
Mario BALINT
Data: 
31 May 2013

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte securitatea ca fiind „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol“. Ca atare, securitatea apare, în cele mai multe situaţii, ca o precondiţie a funcţionalităţii oricărui (micro)grup social formal sau informal, a oricărei organizaţii sociale, economice, politice etc., în raport cu acţiunea unor factori perturbatori generatori de insecuritate, interni şi/sau externi organizaţiei respective. „Securitatea naţională este rezultanta sinergică a acţiunilor întreprinse prin mijloacele şi reglementările instituţiilor statului român, care au rolul de a realiza, a proteja şi a afirma interesele şi valorile fundamentale ale României, contracarînd factorii interni şi internaţionali care ameninţă aceste interese şi valori“. În mod logic, insecuritatea naţională este rezultanta emergentă a acţiunilor factorilor interni şi externi care periclitează interesele şi valorile fundamentale ale României“.
Tag-uri: Analiza

JIHAD ÎN EUROPA

De: 
BMTF
Data: 
23 May 2013
Titlul articolului nu are nimic cu cartea reputatului analist al universului terorist, prof. univ. dr. Cristian Barna, dar ameninţările islamiştilor şi ale emigranţilor excluşi de societăţile în care trăiesc, sînt mai actuale ca oricînd.

Tag-uri: Analiza

SECURITATEA IC ŞI PMC

De: 
Mario BALINT
Data: 
3 May 2013

Argument
În secolul nostru, SECURITATEA devine axul central pe care se fundamentează dezvoltarea economică şi, în consecinţă, bunăstarea socială. Astăzi, securitatea este un PRODUS DE CONSUM, cu o piaţă proprie şi standarde de calitate specifice. Sfîrşitul Războiului Rece a modificat, fără îndoială, balanţa de putere mondială.


Tag-uri: Analiza

SECURITATEA PRIVATĂ, RELAŢIILE PUBLICE ŞI COMUNICAREA MEDIATICĂ

De: 
Mario BALINT
Data: 
22 Mar 2013
1. INTRODUCERE. Istoria modernă se desfăşoară în spaţiul public. Este "istoria publicurilor" în acţiune şi a comunicării de msă. De aceea, fiecare actor prezent îşi asumă spaţiul public ca scenă a "spectacolului social". Companiile Private de Securitate sînt actori în acest spaţiu public, pe care încearcă să îl influenţeze şi de care sînt influenţate. Cea mai cunoscută şi mai acceptată definiţie a Relaţiilor Publice este cea a lui Rex Harlow: Relaţiile publice reprezintă funcţia managerială distinctă care ajută la stabilirea şi menţinerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă şi la cooperarea dintre o organizaţie şi publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutîndu-i pe manageri să fie informaţi asupra opiniei publice şi să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc şi accentuează obligaţiile managerilor de a anticipa tendinţele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea şi comunicarea bazate pe principii etice. În România, CPS au nevoie să relaţioneze mai intens, atît în interiorul organizaţiei, dar mai ales în exterior.
Tag-uri: Analiza

Copyright (c) 2013, M-SecurityNews
Realizare: LIDER DESIGN