MIKE SECURITY PRIVEŞTE CU ÎNCREDERE NOUL AN, 2017


După ce a fost controlat fiecare post de pază şi fiecare agent de securitate al firmei, documente şi bilanţuri contabile, pe 29 noiembrie 2016, IGPR, autoritatea de reglementare a securităţii priate din România, a relicenţiat compania reşiţeană MIKE SECURITY GROUP să desfăşoare activităţi în domeniu pînă în 28.11.2019.

MIKE

Conform Licenţei de funcţionare Nr. 1692/P din 29.11.2016, IGPR constată că sînt îndeplinite condiţiile de aprobare a dreptului ca MIKE SECURITY GROUP să efectueze: servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi consultanţă; servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi consultanţă; servicii de protecţie personală specializată şi consultanţă, pe toată durata licenţierii.

MIKERelicenţierea Companiei demonstrează că MIKE SECURITY GROUP îşi desfăşoară LEGAL activitatea, conform legislaţiei în vigoare, atît în domeniul reglementat, dar şi în domeniul fiscal şi al Legislaţiei muncii şi se află LA ZI cu plata taxelor şi impozitelor datorate Statului, atît la jivel de angajat, dar şi de angajator.

MIKE SECURITY GROUP acţionează în favoarea unor importanţi clienţi care gestionează infrastructura critică a României, iar în 5 decembrie 2016 a participat la Licitaţia, conform Legii 99 a licitaţiilor electronice, pentru paza Companiei Naţionale NUCLEARELECTRICA.

MIKE SECURITY GROUP încheie anul cu 1500 de agenţi înscrişi în REVISAL, reprezentînd peste 10% din piaţa forţei de muncă în industria de securitate privată din România, 100 de maşini aflate zilnic în misiune, 375 de obiective cu pază umană şi peste 2000 de obiective în monitorizare în 25 de judeţe ale României şi un Dispecerat naţional la standarde europene, unul dintre cele mai moderne din România, în care activează trei dispeceri pe tură!

Industria de securitate privată este un sector agreat la nivelul Uniunii Europene. În ultimii 30 de ani, sectorul de securitate privată în cele 27 state membre a cunoscut o creştere importantă atît în ceea ce priveşte numărul societăţilor cît şi a numărului şi nivelului personalului de securitate. În cele mai multe dintre statele membre, la ora actuală, numărul angajaţilor din sectorul de securitate privată corespunde, mai mult sau mai puţin, cu numărul angajaţilor din poliţia publică, iar în cîteva state, acesta se dovedeşte a fi chiar mai mare ca forţele publice. În raport cu populaţia se poate afirma că reprezentativitatea sectorului de securitate privată corespunde în medie unui raport de 1/500 locuitori. Numărul personalului de securitate din sectorul privat îl depăşeşte pe al poliţiştilor în şapte state UE, între care şi România, aflată pe locul doi, potrivit unor date ale CoESS, organizaţie europeană a companiilor de securitate privată, de la Bruxelles.

Cele mai populate ţări din Uniunea Europeană au şi cele mai mari "contingente" de securitate privată, Germania numără 170.000 de agenţi de securitate privaţi, Polonia 165.000, Franţa - 160.000, iar Marea Britanie 120.000. Pe de altă parte, România are 107.000 de agenţi, iar Ungaria 105.121. Turcia are, însă, cele mai numeroase trupe de securitate privată din Europa, cu un personal de 257.192 de membri, dar şi cele mai mari probleme pe linia asigurării securităţii inter-statale! Acestea au, însă, cîteva puncte comune: • Sectorul de securitate privată este bine delimitat în statele membre UE; • Cele mai multe societăţi de securitate privată sînt implicate în paza statică; • Sectorul de securitate privată angajează în general bărbaţi; • Vârsta medie a personalului de securitate este 35 ani; • Cele mai multe state beneficiază de un sistem de pregătire organizat în societate sau în afara acesteia; • Cîinii sînt utilizaţi frecvent în activităţile de securitate privată; • Persoanele din securitatea privată lucrează în general în uniforme; • Ziua de muncă medie: de la 8 la 12 ore

În clipa de faţă, 20%-30% din societăţile licenţiate nu îşi desfăşoară activitatea în toate segmentele. Unii sînt specializaţi pe tehnică, alţii pe pază umană sau pe gărzi de corp. Dacă privim în ansamblul ei, însă, constatăm că aceasta este prezentă în toate industriile unui stat modern prin: servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, a transporturilor, gardă personală, proiectare şi instalare de sisteme de securitate, supraveghere şi alarmare, servicii de dispecerat, monitorizare şi intervenţie, detectivi particulari, învăţămînt, cercetare şi audit, training tehnic şi operaţional.

Această industrie se guvernează după legi statale şi se autoguvernează după standarde, regulamente interne, proceduri operaţionale. Aria de cuprindere şi de intersecţie a activităţii sale cu alte industrii ale statului este atît pe verticală, cît şi pe orizontală, furnizînd ea însăşi producţie şi servicii protejînd, deja, obiective strategice, inclusiv prin informaţii de nivel C4!, însă cu deosebită reţinere în România, prin lipsa unui program guvernamental clar de externalizare a serviciilor militare, în ciuda dificultăţilor economice evidente.

Evoluția reglementărilor domeniului securității private, a însemnat adoptarea:

a) – Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, care reglementa ambele domenii ale pazei, de stat și privat;

b) – Legii nr. 333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare și în prezent, care reglementează ambele domenii ale pazei, de stat și privat;

c) – H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, în vigoare și în prezent.

În urma nenumăratelor controale şi verificări la care a fost supusă în 2016 MAKE SECURITY GROUP, s-a constatat că NU S-A ÎNCĂLCAT NICI UNA dintre legile care reglementează industria şi NICI LEGILE FISCALE SAU CELE LEGATE DE PIAŢA MUNCII.

În general angajatii directi din industria de securitate priată din România, cu mici excepţii, sînt plătiţi cu salariul minim pe economie şi practic reprezintă cam 8% din totalul angajaţilor din România care sînt plătiţi cu salariul minim pe economie!

Problema principală a acestor angajaţi o reprezintă munca la negru şi tot ce poate rezulta din aceasta practică.

Desigur sînt companii, precum Mike Security Group, care respectă legislatia muncii, altele pe jumatate şi unii deloc.

Numărul firmelor de securitate, din România, rămîne constant, deşi în fiecare an se înfiinţează şi desfiinţează firme. În România desfăşoară activităţi de securitate privată peste 1300 de firme, conform statisticilor oficiale Politiei Romane – Directia de ordine publica. Conform statisticilor ANAF, însă,  “firmele înregistrate în acest sector de activitate (firme de securitate), sînt 1627 firme (pază, monitorizare, transport valori, evenimente)”.

Cele mai multe firme din domeniu au declarati 10- 50 angajaţi aproximativ 428, sau niciunul 414. Firme medii cu angajati intre 500 -1000 doar 20 de firme, la nivel naţional, iar peste 1000 doar 12 anul trecut, şi de regula aceste două categorii formeaza top 50 firme de Securitate.

25% din numarul de angajaţi din industrie este deţinut de cele mai mari 12 firme de Securitate”.

Firmele de securitate din Germania au stabilit un tarif minim de 6-8 euro pe oră, cu o grafică de creştere pentru următorii trei ani. Tarife similare sînt şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene! Un tarif mai mic înseamnă şi servicii pe măsură, adică de proastă calitate!

Salariul minim într-o astfel de companie, în România, este de 0,98 euro pe oră, în timp ce afară ajunge şi la 12 euro pentru acelaşi timp de lucru, în acest sector de activitate, raportul dintre angajări şi plecări este de 45% anual. O altă statistică a PSS arată că, în România, forţele de securitate privată distribuie un om la 235 de cetăţeni!  

Potriit Federaţiei Serviciilor de Securitate Privată din România, serviciile achiziţionate sub un tarif orar de 9,95 lei/oră poate indica o încălcare a legii în materie fiscală, în domeniul muncii şi/sau nerespectarea cadrului legal de reglementare a securităţii priate, în timp ce serviciile de securitate priată achiziţionate la un tarif orar mai mic de 11,44 lei/oră nu pot fi realizate în condiţii de calitate!

Salarizarea agenţilor de securitate la nivelul salariului minim pe economie nu este de natură să constituie un factor motivaţional care să stimuleze performanţa şi angajamentul faţă de calitate. De aceea, prioritatea pentru MIKE SECURITY GROUP în anul 2017, o reprezintă CREŞTEREA VENITURILOR agenţilor de securitate cu care compania operează.

Securitatea Privată reprezintă o industrie care protejează oameni și bunuri, într-o perioadă plină de multiple și grave amenințări. Specialiștii consideră că eforturile făcute pentru a o face mai transparenta, mai vizibila și mai credibilă pentru toți factorii implicați sînt esențiale pentru a construi o relație de încredere între companii, angajați, clienți și publicul larg.


Tag-uri: Analiza, MIKE SECURITY GROUP

Copyright (c) 2013, M-SecurityNews
Realizare: LIDER DESIGN