Minerul îşi construieşte singur cerul/Din mici lămpaşe lucitoare îşi face lună, stele, soare…

În România există 14 regiuni miniere, în 16 judeţe, unde 155 de localităţi depindeau într-o proporţie de peste 50%, altele 100%, de veniturile asigurate din activitatea minieră. În Caraş-Severin, Anina şi Moldova Nouă sînt exemple edificatoare.

Mina Anina s-a închis în 2006, după un accident teribil în care au murit șapte oameni. Oricum, se ajunsese ca huila să fie scoasă de la 1400 de metri şi nu mai era rentabil. Dar fuseseră găsite alte rezerve care promiteau să dea de lucru încă mulţi ani! Mai ales că rezerva strategică a rămas neatinsă, iar huila de Anina este vestită în Europa. Doar minele din Anglia dădeau cărbune mai bun. Însă s-a închis totul. După închiderea minelor în anul 2006, au dispărut treptat – dar sistematic – urmele a peste două veacuri de minerit, de la momentul 1790, cînd Mathias Hammer descoperă huila din Valea Porcarului şi pînă în 14 martie 2006, cînd pe gura puţului I, puţul principal din Anina, au ieşit ultimii 64 de vagoneţi cu huilă, sau 2009, cînd perimetrele miniere închise suportă lucrări de intrare în “conservare”.

Povestea minei de la Moldova Nouă este… de poveste! În octombrie 2014, Comisia Europeană a reclamat România la CJUE pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația comunitară privind deșeurile din industria extractivă în ceea ce privește lacurile de decantare Tăușani și Boșneag-extindere aparținînd Moldomin SA. Moldomin a intrat în faliment în 2010, din cauza datoriilor acumulate. Potrivit evaluării lichidatorului judiciar, Moldomin deține rezerve de 200 de milioane de tone de cupru în zăcămîntul de la Moldova Nouă, reprezentînd circa 30% din rezervele totale de cupru ale României.