ARMA VIEŢII PE CALE DE DISPARIŢIE ÎN ROMÂNIA

BMTF, 24 mai – Localitatea Eisenerz, din centrul Austriei, găzduieşte începînd de joi, timp de trei zile, un exerciţiu de protecţie civilă organizat de Directoratul General pentru Protecţie Civilă şi Ajutor Umanitar al Comisiei Europene (DG-ECHO), cu scopul verificării modului de acordare a asistenţei prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, transmite TRIMISUL SPECIAL al AGERPRES, Tudor Martalogu. Prezenţa Domniei Sale la acest exerciţiu demonstrează preocuparea conducerii Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pentru problematica situaţiilor excepţionale şi un înalt grad de implicare civică! Dar, să revenim.

La acest exerciţiu, organizat într-o veche zonă minieră parţial dezafectată din centrul Austriei, vor participa o echipă de sprijin şi asistenţă tehnică din România, o echipă de căutare şi salvare din Slovenia, echipe de căutare şi salvare urbană din Grecia şi Lituania, echipa EMERPAS din Franţa dotată cu drone şi o echipă a experţilor în protecţie civilă din cadrul Comisiei Europene.

În fiecare an, Comisia Europeană finanţează o serie de exerciţii de protecţie civilă, al căror scop este de a spori gradul de pregătire în caz de dezastre naturale şi a îmbunătăţi colaborarea între autorităţile şi echipele naţionale de protecţie civilă din Europa. Aceste exerciţii sînt esenţiale pentru pregătirea echipelor de protecţie civilă în a reacţiona rapid şi într-o manieră coordonată în cazul producerii unor dezastre.

În ianuarie 2014 a intrat în vigoare noua legislaţie europeană privind protecţia civilă, care oferă cadrul necesar pentru o mai strînsă colaborare referitoare la prevenirea catastrofelor, evaluarea riscului, pregătire şi planificare – inclusiv mai multe exerciţii comune periodice pentru echipele europene de protecţie civilă.

Comisia Europeană joacă un rol-cheie în coordonarea răspunsurilor la situaţii de criză în Europa şi în lume, prin Mecanismul de protecţie civilă al UE, la care participă toate statele membre ale UE plus Islanda, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Serbia şi Turcia.

Orice ţară din lume poate solicita asistenţă prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al UE. De la lansarea sa în 2001, Mecanismul de protecţie civilă al UE a primit aproximativ 300 de cereri pentru asistenţă. El a fost activat în cazul celor mai devastatoare dezastre produse în ultimii ani în lume, precum cutremurul din Haiti din 2010, tsunami-ul din Japonia din 2011, izbucnirea maladiei Ebola în 2014, seismul din Nepal din 2015, criza refugiaţilor (2015-2016), inundaţii şi incendii de pădure în Europa. Mecanismul a fost activat de 56 de ori în 2016 şi 2017, atât pe teritoriul UE, cît şi în afara Uniunii Europene.

Centrul de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă (ERCC) monitorizează 24 de ore din 24 crizele existente şi potenţiale. ERCC coordonează stabilirea de contacte între ţara în cauză, experţi în domeniu şi ţările participante la mecanism.

În România, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, DSS din cadrul MAI gestionează protecţia civilă, o armă ctă care, în urmă cu cîţiva ani, a fost comasată cu pompierii militari, transformîndu-se în Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul fiecărui judeţ. Din păcate, aşa cum ne stă bine nouă, românilor, conflictele interne nu au întîrziat să apară, protecţioniştii civili, verzi, pregătiţi de MapN, au intrat în conflict, pentru funcţii, cu pompierii militari, albaştrii, pregătiţi în cadrul şcolilor MAI.

Dacă ea ar mai exista astăzi, ca armă, ar fi împlinit la 28 februarie, 85 de ani! Protecţia civilă în România se spune că “este o componentă de bază a sistemului securităţii naţionale destinată prevenirii şi reducerii riscurilor în caz de producere a dezastrelor naturale, protejării populaţiei, a bunurilor şi mediului, pentru înlăturarea efectelor negative produse de dezastre şi situaţii de urgenţă, în cadrul conflictelor armate prin înlăturarea operativă a urmărilor acestora, precum şi în scopul asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate de orice fel de calamităţi”.

Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la „apărare pasivă” la „apărare locală antiaeriană” în 1952, apoi la „apărare civilă” în 1978 şi la „protecţie civilă” în 1996. Schimbările produse în societatea românească în perioada 1996 – 2004 au condus la schimbări şi în domeniul protecţiei civile, prin elaborarea Legii nr. 481/2004, aflată în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU, precum şi cu cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

Denumită şi „ARMA VIEŢII”, avînd ca deviză moto-ul „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, arma PROTECŢIE CIVILĂ nu mai figurează pe lista nici unei instituţii militare de învăţămînt superior. Doar Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti mai aminteşte de existenţa acestei arme!

Astăzi, începînd cu ora 12:00, ISU SEMENIC al judeţului Caraş-Severin, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Crucea Roşie – Filiala Caraş-Severin organizează, la Liceul de Arte ”Sabin Păuţa” din Reşiţa, concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa„. Concursul are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv, se adresează ciclurilor gimnazial şi liceal şi cuprinde trei probe: teoretică, transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa de 50 m şi deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.

Obiectivele urmărite sînt dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar, conştientizarea de către elevi a factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte şi asigurarea unei reacţii adecvate şi corecte în cazul unei situaţii de urgenţă, cu accent pe solidaritate şi implicare voluntară.