KANDAHAR

Kandahar este al doilea oraș din Afghanistan, în termeni demografici, localizat în partea de SV a statului, pe valea rîului Arghandab. Important centru comercial pentru produse ca: ovine, bumbac, lînă, mătase, Kandahar este deservit de un aeroport internațional unde se află cea mai mare bază militară din sudul țării.

În anul 330 BC, Alexandru cel Mare pune bazele orașului, care la vremea aceea purta numele de Alexandria Arachosias.